De fem tibetanere

De fem simple yoga øvelser (som kaldes riter) er nemme og udføre og meget effektive da de bla. giver spændstige muskler, bedre fordøjelse og bedre hormonbalance samt mindsker stress.

Det tager ca. 20 min at lave 21 af hver af de fem riter. Start med 3 første uge, 5 den næste og så fremdeles til du kan lave de 21 i træk. Se øvelserne i linket.

God fornøjelse 😊 namaste

m.youtube.com/watch

The five simple yoga exercises (called rites) are easy and perform and very effective as they provides resilient muscles, better digestion and better hormone balance, and reduces stress.

It takes approx. 20 min to make 21 of each of the five rites. Start with 3 first week, 5 the next and so on until you can make the 21 in a row.

See the exercises in the link.

Enjoy😊 namaste

Giv din hjerne og dig selv ro og kærlig venlighed

En dyb følelse af ro breder sig stille og roligt. Smukke lokaler, fantastisk udsigt og skøn beroligende musik danner rammen for det weekendretræte med mindfulness og meditation jeg er på.

Vores underviser udstråler og agerer med en sådan ro og balance med sig selv, så man falder til ro bare ved at være i samme rum. Jeg finder en dyb ro og fokus på bare at være i det jeg nu er i, som gør det nemt og befriende at lave de forskellige meditationer. Tromme meditation er nok en af mine favoritter.

Jeg kan absolut anbefale det. Se mere på

https://heinrichjohansen.dk

Genstande fra naturen på vores gående meditationer.

Regelmæssig meditation er medvirkende til en større selverkendelse, større følelsesmæssig frihed, bredere perspektiv og er afstressende. Det er beviseligt at hjernen udvikler sig som muskel ved meditation over en længere periode

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det der er lige nu, væren i nuet.

Give your brain and yourself peace and loving kindness.

A deep sense of calm spreads quietly. Beautiful rooms, stunning views and wonderful soothing music form the setting for the weekend retreat with mindfulness and meditation I am on. Our teacher radiates and acts with such a calm and balance with himself, so that one settles down just by being in the same room.

I find a deep calm and focus on just being in what is now, which makes it easy and liberating to make the different meditations. Drum meditation is probably one of my favorites. I can definitely recommend it. See more at

https://heinrichjohansen.dk

Regular meditation contributes to greater self-awareness, greater emotional freedom, broader perspective, and stress relief. It is evident that the brain develops as a muscle by meditation over a longer period of time

A central point of mindfulness is the ability to be present, and full attention to what is right now, being in the present.

Værdsætter du de gode ting?

Forleden hørte jeg i radioen om en lytter, som skrev ned på en lille seddel, når hun var taknemmelig over noget der var sket eller havde oplevet. Sedlerne lagde hun i en krukke. Når året var omme, tog hun dem frem og læste, så hun igen kunne glæde sig over alle de gode ting. En meget sød og god ide.

Husker du at værdsætte de små ting også?.

The other day I heard on the radio about a listener who wrote down on a small note when she was grateful for something that had happened or had been experienced. She put the banknotes in a jar. When the year was over, she took them out and read, so she could once again enjoy all the good things. A very sweet and good idea.

Do you remember appreciating the little things too?

Start på et nyt år, 2019

Så blev det igen januar og begyndelsen på et nyt år.

Det som jeg skal starte 2019 med, er at få afleveret min opgave i NLP, så jeg bliver uddannet NLP practioner. Og jeg er næsten i mål med den😊 efter megen god sparring . Neuro lingustisk programering handler om sammenhængen mellem sprog, handling og mentale systemer. Vi besidder alle et kæmpe potentiale, men det er ikke altid vi ved, hvordan vi skal åbne op for det og i stedet begrænser vi os selv. NLP bygger på flere grene af den moderne videnskab herunder kognitivisme, psykoterapi, hypnoterapi, lingvistiske principper og neuro-videnskab. Jeg håber, at jeg udover selv at få gavn af det også kan bruge det til at hjælpe andre.

En anden ting jeg ønsker er at holde flere workshops og måske foredrag, som blandt andet skal handle om NLP, positiv psykologi, livets aspekter, selvudvikling og kreativitet selvfølgelig😊.

Et kursus om mindfulness og meditation er også på programmet og som jeg glæder mig meget til.

Og så vil jeg være mere kreativ i år på det kunstneriske plan og skrive flere blogindlæg😊.

Rigtig godt nytår


Then it was again January and the beginning of a new year.

What I am about to start in 2019 is to get my assignment in NLP so that I am trained NLP practioner. And I’m almost in line with that after much good sparring. Neuro linguistic programming is about the connection between language, action and mental systems. We all have a huge potential, but we do not always know how to open it up and instead limit ourselves. NLP builds on several branches of modern science including cognitiveism, psychotherapy, hypnotherapy, linguistic principles and neuro-science. I hope that in addition to being able to benefit from it, I can also use it to help others.

Another thing I want is to hold several workshops and perhaps lectures, which, among other things, will be about NLP, positive psychology, aspects of life, self-development and creativity of course😊.

A course on mindfulness and meditation is also on the program and which I am very much looking forward to.

And then I will be more creative this year at the artistic level and write more blog posts.

Happy new year

Lækkerhed og charme på Sild

Den skønneste udsigt. Fra badeværeslset morer jeg mig over de mange søde små harer der hopper rundt på bakkerne og smutter ned i deres huler. Fra soveværelset kan man ligge i sengen og nyde vandudsigten. Og solnedgangen kan også nydes fra værelset og fra de skønne klitter omkring øen. Cykelture og vandreture er oplagt. Sangen fra lærken ude på terassen (bringer mig tilbage til min mormor og morfars sommerhus, hvor jeg tilbragte skønne stunder som barn). Her er den skønneste udsigt så langt øjet rækker og en vidunderlig afslappende ro, Jeg befinder mig på Landhaus Severins Morsum Kliff på den tyske ø Sylt

Et mekka for strandkurve og smukke stråtækte eventyragtige kæmpehuse. Mere nydelse og afslapning er der at finde på det 5- stjernede Severins resort og spa i den meget charmerende og hyggelige lille put agtige by Keitum.

Ren afslapning og nydelse for sanserne. Ikke mit sidste besøg her.  Sylt kan bestemt anbefales.☀️👍

 

 

The most beautiful view. From the bathroom set, I am amused by the many cute little hares jumping around the hills and slipping into their caves. From the bedroom you can lie in bed and enjoy the water view. And the sunset can also be enjoyed from the room and from the beautiful dunes around the island. Bike tours and hiking are ideal. The song from the larch out on the terrace (brings me back to my grandmother and grandfather’s cottage where I spent wonderful moments as a child). Here is the most beautiful view as far as the eye can see and a wonderfully relaxing calm. I am at the Landhaus Severin’s Morsum Cliff on the German island Sylt.

A mecca for beach baskets and beautiful thatched fairy tale giant houses. More enjoyment and relaxation is to be found at the 5-star
Severin’s resort and spa in the very charming and cozy little put like town of Keitum. Pure relaxation and enjoyment for the senses. Not my last visit here. 
Sylt can definitely be recommended.

Ny kunst og ringe

Det er lang tid siden jeg har skrevet på bloggen. Har lavet et nyt værk.  Jeg synes det er ret sjovt, at arbejde med kraftig ståltråd, da der er så mange muligheder med det og det er smukt og dejligt at arbejde med. Jeg havde nogle smukke sten jeg gerne ville bruge til, at få et nyt udtryk og gøre det tredimensionelt. Så de skulle integreres.  Ideen med at bruge lærredet på andre måder synes jeg er  ret interessant. Farverne er guld, sølv og bronze og relaterer til medaljerne og 1. – 2.- og 3. plads. Men i virkeligheden er de jo alle ret smukke metaller på hver sin måde.

It’s been a long time since I wrote on the blog. Has made a new work. I think it is quite fun to work with strong steel wire, as there are so many possibilities with it and it is beautiful and nice to work with. I had some beautiful stones I wanted to use to get a new expression and make it three-dimensional. So they should be integrated. The idea of ​​using the canvas in other ways I think is quite interesting. The colors are gold, silver and bronze and relate to the medals and 1st – 2nd and 3rd place. But in reality they are all pretty beautiful metals in their own way.

 

 

 

 

Nogle gange kommer tingene af sig selv

 

 

Det skete for mig da jeg for nylig blev kontaktet af VIDA design om jeg kunne tænke at samarbejde med dem.

Kære alle

Jeg er så spændt på at vise min første kollektion hos VIDA!

Denne kollektion repræsenterer noget af min bedste kunst gennem årene og er meget autentisk omkring hvem jeg er som kunstner.
Jeg er virkelig stolt over at kunne dele dette arbejde med. Jeg har længe haft en ide om at få min kunst eksponeret på tøjdesign og derved forene kunst og mode.
Da jeg så blev kontaktet af VIDA måtte det selvfølgelig igangsættes.

Jeg er så spændt på at samarbejde med VIDA med denne kollektion.
VIDA er en ny form for e-handel firma indenfor mode og skaber forbindelse med kunstnere over hele verden og producenterne og fremmer derved vores arbejde.
For hvert produkt der bliver solgt er det VIDA’s håb at give deres arbejdere læsefærdigheder.

Når man har hjertet med så blomstrer man. Det er min overbevisning og denne tegning symbol på. Den er også et af designene i kollektionen.

IMG_2145

Nedenfor er nogle af mine favoritter fra denne kollektion

SE MIN KOLLEKTION PÅ: http://shopvida.com/collections/voices/jeanette-wetterstein-larsen

Videresend endelig gerne til dine venner og bekendte:-)

Tak

Jeanette

 

It happened to me when I was recently contacted by VIDA design if I could think of working with them. Dear All I am so excited to show my first collection at VIDA! This collection represents some of my best art over the years and is very authentic about who I am as an artist. I’m really proud to share this work with. I have long had an idea of ​​having my art exposed on clothing design and thereby uniting art and fashion. When I was contacted by VIDA it had to be started of course.

I am so excited to cooperate with VIDA with this collection. VIDA is a new form of e-commerce company in fashion and connects with artists all over the world and manufacturers, thereby promoting our work. For every product being sold, it is VIDA’s hope to provide their workers with reading skills. When you have the heart, then you bloom. It is my conviction and this drawing symbol on. It is also one of the designs in the collection.

IMG_2145

Below are some of my favorites from this collection SEE MY COLLECTION AT: http://shopvida.com/collections/voices/jeanette-wetterstein-larsen

Finally, forward to your friends and acquaintances 🙂

Thanks Jeanette

Kunst i Ebeltoft

lmn_prod_SQUEEZE-4-150x150I påsken var jeg i Jylland med familien hvor vi blandt andet var i Ebeltoft, hvor der var kunstfestival. Her besøgte vi PUST glasværksted i Ebeltoft. http://www.pustglas.dk. Det var et super interessant besøg, hvor den yderst venlige og imødekommende glaskunstner, gladeligt fortalte om materiale og processerne under fremstillingen af de smukke glas.

FullSizeRender 5I den charmerende gamle bydel i Ebeltoft, købte jeg denne søde lille keramik vase til en enkelt blomst eller to. Det smalle rør er af kobber som er ført gennem en prop af kork.

 

Fotoet af glassene er fra PUST hjemmeside.