Start på et nyt år, 2019

Så blev det igen januar og begyndelsen på et nyt år.

Det som jeg skal starte 2019 med, er at få afleveret min opgave i NLP, så jeg bliver uddannet NLP practioner. Og jeg er næsten i mål med den😊 efter megen god sparring . Neuro lingustisk programering handler om sammenhængen mellem sprog, handling og mentale systemer. Vi besidder alle et kæmpe potentiale, men det er ikke altid vi ved, hvordan vi skal åbne op for det og i stedet begrænser vi os selv. NLP bygger på flere grene af den moderne videnskab herunder kognitivisme, psykoterapi, hypnoterapi, lingvistiske principper og neuro-videnskab. Jeg håber, at jeg udover selv at få gavn af det også kan bruge det til at hjælpe andre.

En anden ting jeg ønsker er at holde flere workshops og måske foredrag, som blandt andet skal handle om NLP, positiv psykologi, livets aspekter, selvudvikling og kreativitet selvfølgelig😊.

Et kursus om mindfulness og meditation er også på programmet og som jeg glæder mig meget til.

Og så vil jeg være mere kreativ i år på det kunstneriske plan og skrive flere blogindlæg😊.

Rigtig godt nytår


Then it was again January and the beginning of a new year.

What I am about to start in 2019 is to get my assignment in NLP so that I am trained NLP practioner. And I’m almost in line with that after much good sparring. Neuro linguistic programming is about the connection between language, action and mental systems. We all have a huge potential, but we do not always know how to open it up and instead limit ourselves. NLP builds on several branches of modern science including cognitiveism, psychotherapy, hypnotherapy, linguistic principles and neuro-science. I hope that in addition to being able to benefit from it, I can also use it to help others.

Another thing I want is to hold several workshops and perhaps lectures, which, among other things, will be about NLP, positive psychology, aspects of life, self-development and creativity of course😊.

A course on mindfulness and meditation is also on the program and which I am very much looking forward to.

And then I will be more creative this year at the artistic level and write more blog posts.

Happy new year

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s