De fem tibetanere

De fem simple yoga øvelser (som kaldes riter) er nemme og udføre og meget effektive da de bla. giver spændstige muskler, bedre fordøjelse og bedre hormonbalance samt mindsker stress.

Det tager ca. 20 min at lave 21 af hver af de fem riter. Start med 3 første uge, 5 den næste og så fremdeles til du kan lave de 21 i træk. Se øvelserne i linket.

God fornøjelse 😊 namaste

m.youtube.com/watch

The five simple yoga exercises (called rites) are easy and perform and very effective as they provides resilient muscles, better digestion and better hormone balance, and reduces stress.

It takes approx. 20 min to make 21 of each of the five rites. Start with 3 first week, 5 the next and so on until you can make the 21 in a row.

See the exercises in the link.

Enjoy😊 namaste

Giv din hjerne og dig selv ro og kærlig venlighed

En dyb følelse af ro breder sig stille og roligt. Smukke lokaler, fantastisk udsigt og skøn beroligende musik danner rammen for det weekendretræte med mindfulness og meditation jeg er på.

Vores underviser udstråler og agerer med en sådan ro og balance med sig selv, så man falder til ro bare ved at være i samme rum. Jeg finder en dyb ro og fokus på bare at være i det jeg nu er i, som gør det nemt og befriende at lave de forskellige meditationer. Tromme meditation er nok en af mine favoritter.

Jeg kan absolut anbefale det. Se mere på

https://heinrichjohansen.dk

Genstande fra naturen på vores gående meditationer.

Regelmæssig meditation er medvirkende til en større selverkendelse, større følelsesmæssig frihed, bredere perspektiv og er afstressende. Det er beviseligt at hjernen udvikler sig som muskel ved meditation over en længere periode

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det der er lige nu, væren i nuet.

Give your brain and yourself peace and loving kindness.

A deep sense of calm spreads quietly. Beautiful rooms, stunning views and wonderful soothing music form the setting for the weekend retreat with mindfulness and meditation I am on. Our teacher radiates and acts with such a calm and balance with himself, so that one settles down just by being in the same room.

I find a deep calm and focus on just being in what is now, which makes it easy and liberating to make the different meditations. Drum meditation is probably one of my favorites. I can definitely recommend it. See more at

https://heinrichjohansen.dk

Regular meditation contributes to greater self-awareness, greater emotional freedom, broader perspective, and stress relief. It is evident that the brain develops as a muscle by meditation over a longer period of time

A central point of mindfulness is the ability to be present, and full attention to what is right now, being in the present.